CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Kỹ năng sống

Nếu các em có học lực giỏi nhưng không có kỹ năng sống cần thiết, thì sẽ khó có thể chủ động và tự lập trong cuộc sống hiện đại ngày nay và khi không có ba mẹ bên cạnh.
Hệ thống ABC EDU luôn kết hợp việc học cùng với các kỹ năng sống trong các bài học của các em học sinh nhằm tăng sự sáng tạo và chủ động thích nghi với các tình huống có thể xãy ra


TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

 Việc học tập tại trường và việc thực hành trải nghiệm luôn được nhà trường chú trọng và ưu tiên hàng đầu trong công tác tổ chức thực hiện của nhà trường


TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

 Ngoài việc định hướng cho các em về việc học tập và trải nghiệm khi còn ngồi ghế nhà trường, vạch ra kế hoạch và mục tiêu xa hơn cho tương lai trong đó tư vấn là hướng nghiệp là giải pháp mà nhà trường ưu tiên hàng đầu