Các tiết mục xuất sắc trong ABC Got Talent 2019.
Cập nhật: Thứ năm, ngày 1 tháng 8 năm 2019, Lượt xem: 53